Z Moravičan do Litovle – půldenní zpestření

Máte dopoledne/odpoledne čas a zároveň chuť prožít jej dobrodružněji? Pokud chcete vyrazit  na vodu na kratší dobu, bude Vám zřejmě vyhovovat trasa Moravičany – Litovel. V letních měsících, kdy není sjízdný horní tok Moravy se nabízí k poznání její nižší část. A pokud máte rádi přírodu, jistě rádi navštívíte a shlédnete to nejzajímavější z CHKO Litovelské Pomoraví.

V Moravičanech se na řeku nastupuje pod železničním mostem, který je od vlakové zastávky Moravičany vzálen si 200 m směrem na Olomouc, takže můžete pohodlně přijet i vlakem. Řeka zde není nijak zvlášť rychlá, takže pokud jste začátečníci nemusíte mít obavy a než přijdou obtížnější místa, tak se s lodí i řekou dokonale sehrajete.

Nalevo louky, vravo pole, vzadu i vpředu řeka – jakmile se začne klikatit a zpomalovat blížíte se k jezu Nové Mlýny. Tento jez je nesjízdný – výška jezu je 4 m i s gumovým válcem. Lodě se přenáší se vpravo za odbočkou do náhonu, cca 15 m před jezem. Voda je zde pomalá, pokud ovšem nejedete na jaře nebo po vydatných deštích.

Pokračujte a asi po 350 m podjedete silniční most. Hned za ním na levém břehu můžete navštívit kemp Nové Mlýny, kde se můžete občerstvit a pokračovat dál v plavbě lužním lesem. Asi po 2 km se dostanete k jedinému sjízdnému jezu na této trase – jezu Templ. V létě se dá zastavit přímo na koruně jezu, jelikož přes něj neteče voda. Veškerá voda se valí dvoumetrovou propustí dolů pod jez. Z jezu si můžete (a měli byste) vše prohlédnout. Pozor, jez za mokra klouže. Rozhodnete-li se pro sjezd jezu, dozajista si odnesete nevšední zážitek, ať už z hladkého proplutí nebo z koupání, záleží na sehranosti posádky. Pro ty, kteří o žádné zážitky nestojí, je zde možnost jez obnést po levém břehu ramene, který je zároveň ostrůvkem. Z druhé strany ostrova protéká řeka Morava ramenem, nad nímž na skalce stojí vyhlídka patřící dříve k anglickému parku zámku Nové Zámky (zámek je dnes využíván pro potřeby ústavu sociální péče). Dále pod jezem na pravém břehu řeky ještě minete obelisk patřící taktéž k tomuto parku.

Odtud až po Litovel je řeka bez úprav říčního koryta, meandruje a někdy i bere, co jí stojí v cestě, je ponechána vlastnímu osudu jako před příchodem člověka. Proto zde na několika místech leží v řece kmeny a jsou stržené břehy, ve kterých hnízdí chránění opeřenci. Můžete zde zahlédnout volavky, čápy, ledňáčky a z nelétavých tvorů také bobry, kteří zde byly vysazeni. Pokud neuvidíte samotné bobry, jistě si všimnete jejich všudypřítomné práce na stromech v okolí řeky.

Řeka je i přes veškeré překážky sjízdná a o to zajímavější, jen v těchto místech musíte být opatrnější. Úseky se stromy v řece jsou momentálně dva a nejsou dlouhé. Po výjezdu z lužního lesa vás uvítá město Litovel. Těsně před ním je ještě poslední jez, kterému se vyhnete tím, že přenesete loď po pravém břehu za stavidlo náhonu. Pokračujte pak ještě asi 100 m úpo řece a za nízkou lávkou pro pěší plavbu zakončíte vystoupením na levém břehu řeky, těsně před branou místního koupaliště, kde můžete celý den završit jak jinak, než ve vodě.

Mnoho krásných – nejen vodáckých – zážitků přeje Bufur!